Galería de imaxes
No items found.
No items found.
No items found.
Compartir:
Facebook
|
Linkedin
|
No items found.
Acceso e matriculación
 · 
Probas de acceso

Probas de acceso e admisión para as Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño 2022/23

Por

Dirección

Publicado o

11/05/2021

Resolución do 27 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2022/23.

Prazas ofertadas:
Ciclo Formativo de Grao Superior de Fotografía: Total 30 prazas.
15 prazas con proba de acceso (das que se reservan 2 prazas para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 15 prazas de acceso directo.

Ciclo Formativo de Grao Superior Ilustración: Total 30 prazas.
15 prazas con proba de acceso (das que se reservan 2 prazas para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 15 prazas de acceso directo.

Ciclo Formativo de Grao Superior de Ebanistería Artística: Total 15 prazas.
7 prazas con proba de acceso (das que se reserva 1 praza para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 8 prazas de acceso directo.


Descarga aquí o documento oficial

O prazo de inscrición para as persoas que se acollan a realizar as probas que substitúen os requisitos de titulación de graduado en ESO ou do título de bacharelato é o comprendido entre o día 11 de maio ata o día 14 de xuño de 2022, ambos os dous incluídos.
O prazo de inscrición para as persoas que só teñen que realizar a proba específica (para ciclos formativos de grao medio e para ciclos formativos de grao superior) e para as persoas que solicitan acceso sen probas é dende o día 11 de maio de 2022 ata o día 21 de xuño de 2022, ambos os dous incluídos.A inscrición para o acceso e a admisión farase telemática mediante a seguinte ligazón

CodexPro

Tamén poderá realizarse na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño elixida en primeiro lugar.

Formulario de inscrición


A proba substitutiva do bacharelato realizarase o 23 de xuño.
A proba específica de acceso realizarase o día 4 de xullo.


Información xeral e preguntas frecuentes - Fotografía
Información xeral e preguntas frecuentes - Ilustración
Información xeral e preguntas frecuentes - Ebanistería Artística

Proba substitutiva do bacharelato 2020/21
Proba específica 2020/21Resumo do calendario de acceso e admisión:

14 de xuño. Data límite de presentación de solicitudes que se teñan que acoller á realización da proba substitutiva do Bacharelato ou ESO. Telemática ou nas EASD.
16 de xuño. Listaxe provisional de persoas inscritas admitidas para a realización da proba substitutiva.
17 e 20 de xuño. Reclamacións contra a listaxe provisional.
21 de xuño. Data límite de presentación de solicitudes que non se teñan que acoller á realización da proba substitutiva do Bacharelato ou ESO. Telemática ou nas EASD.
22 de xuño. Listaxe definitiva de persoas admitidas para a realización da proba substitutiva.
23 de xuño.
Proba substitutiva do Bacharelato nas EASD.
23 de xuño. Listaxe provisional de persoas inscritas admitidas e exentas de cara a realización das probas específicas de acceso.
27 e 28 de xuño. Reclamacións contra a listaxe provisional.
28 de xuño. Cualificacións provisionais da proba substitutiva.
29 e 30 de xuño.
Reclamacións contra as cualificacións provisionais.
30 de xuño. Listaxe definitiva de persoas admitidas para a realización das probas específicas.
1 de xullo. Cualificacións definitivas da proba substitutiva.
4 de xullo. Proba específica de acceso nas EASD.
6 de xullo.
Cualificacións provisionais da proba específica.
7 e 8 de xullo. Reclamacións contra as cualificacións provisionais.
11 de xullo. Cualificacións definitivas da proba específica.
13 de xullo. Listaxe definitiva de adxudicación de prazas.
14, 15 e 18 de xullo. Matrícula.
21 de xullo. Adxudicación de prazas vacantes.
22 a 26 de xullo. Matrícula de prazas vacantes.

Ir á portada de novas
Acceso e matriculación
 · 
Probas de acceso
VER EN DIRECTO

Probas de acceso e admisión para as Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño 2022/23

Publicación oficial da convocatoria para o curso 2022-2023.

11/05/2021
Dirección

Resolución do 27 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2022/23.

Prazas ofertadas:
Ciclo Formativo de Grao Superior de Fotografía: Total 30 prazas.
15 prazas con proba de acceso (das que se reservan 2 prazas para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 15 prazas de acceso directo.

Ciclo Formativo de Grao Superior Ilustración: Total 30 prazas.
15 prazas con proba de acceso (das que se reservan 2 prazas para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 15 prazas de acceso directo.

Ciclo Formativo de Grao Superior de Ebanistería Artística: Total 15 prazas.
7 prazas con proba de acceso (das que se reserva 1 praza para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 8 prazas de acceso directo.


Descarga aquí o documento oficial

O prazo de inscrición para as persoas que se acollan a realizar as probas que substitúen os requisitos de titulación de graduado en ESO ou do título de bacharelato é o comprendido entre o día 11 de maio ata o día 14 de xuño de 2022, ambos os dous incluídos.
O prazo de inscrición para as persoas que só teñen que realizar a proba específica (para ciclos formativos de grao medio e para ciclos formativos de grao superior) e para as persoas que solicitan acceso sen probas é dende o día 11 de maio de 2022 ata o día 21 de xuño de 2022, ambos os dous incluídos.A inscrición para o acceso e a admisión farase telemática mediante a seguinte ligazón

CodexPro

Tamén poderá realizarse na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño elixida en primeiro lugar.

Formulario de inscrición


A proba substitutiva do bacharelato realizarase o 23 de xuño.
A proba específica de acceso realizarase o día 4 de xullo.


Información xeral e preguntas frecuentes - Fotografía
Información xeral e preguntas frecuentes - Ilustración
Información xeral e preguntas frecuentes - Ebanistería Artística

Proba substitutiva do bacharelato 2020/21
Proba específica 2020/21Resumo do calendario de acceso e admisión:

14 de xuño. Data límite de presentación de solicitudes que se teñan que acoller á realización da proba substitutiva do Bacharelato ou ESO. Telemática ou nas EASD.
16 de xuño. Listaxe provisional de persoas inscritas admitidas para a realización da proba substitutiva.
17 e 20 de xuño. Reclamacións contra a listaxe provisional.
21 de xuño. Data límite de presentación de solicitudes que non se teñan que acoller á realización da proba substitutiva do Bacharelato ou ESO. Telemática ou nas EASD.
22 de xuño. Listaxe definitiva de persoas admitidas para a realización da proba substitutiva.
23 de xuño.
Proba substitutiva do Bacharelato nas EASD.
23 de xuño. Listaxe provisional de persoas inscritas admitidas e exentas de cara a realización das probas específicas de acceso.
27 e 28 de xuño. Reclamacións contra a listaxe provisional.
28 de xuño. Cualificacións provisionais da proba substitutiva.
29 e 30 de xuño.
Reclamacións contra as cualificacións provisionais.
30 de xuño. Listaxe definitiva de persoas admitidas para a realización das probas específicas.
1 de xullo. Cualificacións definitivas da proba substitutiva.
4 de xullo. Proba específica de acceso nas EASD.
6 de xullo.
Cualificacións provisionais da proba específica.
7 e 8 de xullo. Reclamacións contra as cualificacións provisionais.
11 de xullo. Cualificacións definitivas da proba específica.
13 de xullo. Listaxe definitiva de adxudicación de prazas.
14, 15 e 18 de xullo. Matrícula.
21 de xullo. Adxudicación de prazas vacantes.
22 a 26 de xullo. Matrícula de prazas vacantes.

Galería de videos

Galería de imaxes

No items found.
No items found.
No items found.
Compartir :
Facebook
|
Linkedin
|
Volver á portada de novas →